TİF Otomasyon Kullanımı

TİF Otomasyon Kullanımı ve Lisans İşlemleri

Ünite liderinin işleyişi nasıl ilerletmesi gerektiği, rozet sisteminin önemi, müfredata her zaman bağlı kalmaması gerektiği gibi hususlar değinilecek. Lider
ilke ve işleyişleri olarak yer alacak. Baştan sona bir örnek ünite faaliyeti
çalışması yer alması yeni başlayan ünite
liderlerine kolaylık sağlayacaktır.